"Nasza przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce", T. 5-6, red. Alfons Schletz, Kraków 1957 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 2 (1958) s. 118
Witold Nowodworski , Alfons Schletz (aut. dzieła rec.)

 

do góry