"Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego", Kazimierz Moszyński, Wrocław 1957 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 2 (1958) s. 120
Witold Nowodworski , Kazimierz Moszyński (aut. dzieła rec.)

 

do góry