"Adam Mickiewicz : księga pamiątkowa : w stulecie śmierci poety : portrety, ilustracje, dokumenty oraz wybrane fragmenty dzieł i listów poety", Maria Kapuścieńska, Wanda Markowska, Jerzy Mikke, Warszawa 1957 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 2 (1958) s. 121
Witold Nowodworski , Maria Kapuścieńska (aut. dzieła rec.), Wanda Markowska (aut. dzieła rec.), Jerzy Mikke (aut. dzieła rec.)

 

do góry