ŚP. KS. Biskup Teodor Bensch

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 2 (1958) s. 156-160, 165, 169
Antoni Słomkowski

 

do góry