"Economics : an Introductory Analysis", Paul A. Samuelson, New York-Toronto-London 1958 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 3 (1958) s. 100-102, 154, 157
Czesław Strzeszewski , Paul A. Samuelson (aut. dzieła rec.)

 

do góry