Powstawanie i chrzest Polski

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 3, Numer 2 (1960) s. 116-121, 168, 172
Zygmunt Sułówski, Jerzy Dowiat , Stanisław Tarkowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Stanisław Tarkowski, "Jak powstała Polska", Warszawa 1959,
Jerzy Dowiat, "Chrzest Polski", Warszawa 1958

 

do góry