Kazanie ks. biskupa Karola Wojtyły : tekst autoryzowany

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 5, Numer 1 (1962) s. 137-141
Karol Wojtyła

 

do góry