Pierwotny tekst Modlitwy Pańskiej

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 5, Numer 2 (1962) s. 17-31
Feliks Gryglewicz

 

do góry