Średniowieczny obraz świata a "Boska komedia" Dantego

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 8, Numer 4 (1965) s. 37-46
Antoni Stępień

 

do góry