Soborowe postanowienia ekumeniczne na tle prawa kodeksowego

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 9, Numer 4 (1966) s. 49-58
Franciszek Wycisk

 

do góry