Błogosławieństwo Ojca św.

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 9, Numer 4 (1966) s. 81
Cicognani

 

do góry