Życie ekonomiczno-społeczne i polityczne wspólnoty ludzkiej

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 10, Numer 2 (1967) s. 17-24
Czesław Strzeszewski

 

do góry