Chrystus dzisiaj : VI Tydzień eklezjologiczny na KUL 14 -17 X 1970 r.

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 14, Numer 1 (1971) s. 99-100
Joanna Lubieniecka

 

do góry