Znaczenie kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 14, Numer 3 (1971) s. 19-37
Karol Wojtyła

 

do góry