Kultura jako współpraca człowieka w dziele stworzenia według II Soboru Watykańskiego

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 14, Numer 4 (1971) s. 3-12
Philippe Delhaye , Ryszard Karpiński (tł.)

 

do góry