Ambiwalencja koncepcji absolutu Karla Jaspersa

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 14, Numer 4 (1971) s. 29-38
Stanisław Kowalczyk

 

do góry