Z metaetyki

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 14, Numer 4 (1971) s. 65-68
Andrzej Szostek , Marek Fritzhand (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Marek Fritzhand, "Główne zagadnienia i kierunki metaetyki. O metaetyce, intuicjonizmie i emotywizmie", Warszawa 1970

 

do góry