Kompendium filozoficznej wiedzy o Bogu

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 14, Numer 4 (1971) s. 70-71
Stanisław Kowalczyk , B. Bejze (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
"Studia z filozofii Boga", red. B. Bejze, Warszawa 1968,

 

do góry