Nowe wydawnictwo bibliograficzne

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 14, Numer 1 (1971) s. 71-72
Jan Wiśliński
Title of the reviewed work:
"RIC 69. Repertoire des publications de l'année 1969", Strassbourg 1970

 

do góry