Dzieje Polski starożytnej

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 2 (1958) s. 93-102
Zygmunt Sułowski , Kazimierz Tymieniecki (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Kazimierz Tymieniecki, "Ziemie polskie w starożytności. Ludy i kultury najdawniejsze", Poznań 1951

 

do góry