Legacja Galona, biskupa-elekta Beauvais, do Polski w 1104 roku i "Collectio tripartita"

Przegląd Historyczny, Tom 105, Numer 3 (2014) s. 425-433
Przemysław Nowak

 

do góry