"Quaestiones quodlibetales" II, q. 1, a. 1 et III, q. 2, a. 2 : Problem pośmiertnej identyczności ciała Chrystusa i pośmiertnego nazywania części Jego ciała

Rocznik Tomistyczny, Tom 4 (2015) s. 279-286
Tomasz z Akwinu , Kamil Majcherek (tł.)

 

do góry