Mesjanizm w Piśmie Świętym : z problematyki Dni Biblijnych (KUL 14 - 24 XI 1972)

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 16, Numer 2 (1973) s. 75-79
Marian Filipiak

 

do góry