Kulturkampf na ziemiach polskich

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 16, Numer 2 (1973) s. 87-91
Zygmunt Zieliński , Łucja Borodziej (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Łucja Borodziej, "Pruska polityka oświatowa na ziemiach polskich w okresie kulturkampfu", Warszawa 1972

 

do góry