Odkrycie osady z wczesnego okresu rzymskiego i cmentarzyska z okresu wędrówek ludów w Oszczywilku w pow. kaliskim

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 9, Numer 2 (1934) s. 21-38
Jan Fitzke

 

do góry