Nowe aspekty strukturalizmu

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 16, Numer 2 (1973) s. 92-94
Czesław Bartnik , Günther Schiwy (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Günther Schiwy, "Neue Aspekte des Strukturalismus", München 1971

 

do góry