[Pragnę odpowiedzieć na]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 21, Numer 2 (1978) s. 51-53
Jan Paweł II

 

do góry