[Zgodnie z wielowiekową tradycją]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 21, Numer 2 (1978) s. 54-58
Bohdan Bejze

 

do góry