[Dziękując za zaproszenie]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 21, Numer 2 (1978) s. 111-113
Jerzy Turowicz

 

do góry