Biografia naukowa Karola Kardynała Wojtyły

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 22, Numer 1-3 (1979) s. 151-154
Andrzej Szostek

 

do góry