Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1978

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 23, Numer 1 (1980) s. 95-102
Stefan Sawicki

 

do góry