Osobowa struktura bytu ludzkiego w perspektywie doświadczenia moralności w ujęciu K. Wojtyły

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 28, Numer 3-4 (1985) s. 27-43
Andrzej Szostek

 

do góry