"Człowiek - pytanie otwarte. Studia z logoterapii", red. Kazimierz Popielski, Lublin 1987 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 30, Numer 3-4 (1987) s. 135-139
Antoni J. Nowak , Kazimierz Popielski (aut. dzieła rec.)

 

do góry