O tzw. "metafizyce Księgi Wyjścia"

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 31, Numer 2 (1988) s. 29-46
Marian Kurdziałek

 

do góry