"Wierzę w siłę ducha..." (Klucz do duchowości Iwana Franki)

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 34, Numer 1-2 (1991) s. 107-117
Jarosław Hryckowian

 

do góry