"[...] I dlatego tę całość kosmosem nazywają [...] a nie akosmią

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 34, Numer 1-2 (1991) s. 133-146
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

 

do góry