Ukraina i Ukraińcy w polskich obchodach milenijnych chrztu Rusi w Kijowie

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 34, Numer 1-2 (1991) s. 233-244
Aleksandra Stankowicz

 

do góry