Józefa M. Bocheńskiego OP rozumienie znaczenia nazw języka religijnego

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 42, Numer 1-2 (1999) s. 3-15
Piotr Moskal

 

do góry