Parafie prawosławne na terenie woj. lubelskiego od XIV do pocz. XVII w. : zarys problematyki

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 42, Numer 1-2 (1999) s. 51-64
Andrzej Gil

 

do góry