Pielgrzymki intelektualne

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 42, Numer 1-2 (1999) s. 151-161
Jakub A. Malik , Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Franciszek Ziejka, "Poeci, misjonarze, uczeni. Z dziejów kultury i literatury polskiej", Kraków 1998

 

do góry