Najnowsze jesuitica polskie

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 42, Numer 1-2 (1999) s. 190-195
Jerzy Flaga

 

do góry