Z problemów literatury i kultury XX wieku. Prace ofiarowane Tadeuszowi Kłakowi, pod redakcją S. Zabierowskiego, Katowice 2000

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 43, Numer 1-2 (2000) s. 77-82
Wacław Pyczek

 

do góry