Bryan Magee, "Popper", Warszawa 1998

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 43, Numer 1-2 (2000) s. 85-88
Wojciech Słomski

 

do góry