Cieszcie się, weselcie i grajcie! : homilia na Święto Patronalne KUL 28 V 2000

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 43, Numer 3-4 (2000) s. 133-137
Andrzej Szostek

 

do góry