„Polskie nazwy własne. Encyklopedia”, red. Ewa Rzetelska-Feleszko, Warszawa - Kraków 1998 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 43, Numer 1-2 (2000) s. 61-70
Władysław Makarski , Ewa Rzetelska-Feleszko (aut. dzieła rec.)

 

do góry