Przybytek Miasta Świętego - miejsce zamieszkiwania Boskiej "Szekina"

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 50, Numer 2 (2007) s. 37-47
Mariusz Rosik

 

do góry