"Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym", Monika Wójcik, Lublin 2003 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 51, Numer 3 (2008) s. 98-100
Iwona Szpringer , Monika Wójcik (aut. dzieła rec.)

 

do góry