Gabriel Józef Antoni Büttner (1915­2011) – jeden z pionierów otorynolaryngologii w Ostrowie Wielkopolskim

Acta Medicorum Polonorum, Tom 6, Numer 1 (2016) s. 61-71
Michał Pabiszczak, Andrzej Kierzek

 

do góry