"Działalność kościelna Gerwarda z Ostrowa, biskupa włocławskiego w latach 1300-1323", Jacek Maciejewski, Bydgoszcz 1996 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 88, Numer 2 (1997) s. 347-350
Izabela Skierska , Jacek Maciejewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry