XXXIV Tydzień Filozoficzny : sztuka - mimesis czy kreacja?

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 35, Numer 3-4 (1992) s. 67-75
Marcin Podbielski

 

do góry